News

October 03, 2017
“Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” - Juan 15:5