News

November 04, 2017
National Youth Day 2017
November 03, 2017
November 03, 2017
Kids Fest
October 03, 2017
“Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” - Juan 15:5