News

May 16, 2016
Noong ika-14ng Mayo, 2016 saganap na ika 3:00 ng hapon ay pinarangalan angdalawampu at isang retiradong katekistang Catechetical Foundation of the Archdiocese of M
January 03, 2016
CFAM JOINS… PCNE 3 2016
January 02, 2016
CFAM JOINS…PCNE 2016 AN EXPERIENCE OF THE OUTPOURING MERCY OF GOD
January 01, 2016
CFAM JOINS…PCNE 2016 AN EXPERIENCE OF THE OUTPOURING MERCY OF GOD