ARAW NG MGA KATEKISTA: KWENTO AT KANTA

Ang "Araw ng mga Katekista" ay ipinagdiwang ng mga katekista ng Arkidiyosesis ng Maynila nitong nagdaang Sabado, ika-13 ng Oktubre, 2018.  Mayroong dalawang bahagi ang nasabing pagdiriwang.

 

Ang unang bahagi ay sinimulan sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya na pinamunuan ng CFAM Minister na si Rev. Fr. Carlo Magno S. Marcelo.

 

"Mapapalad ang mga nakikinig ng Salita ng Diyos at tumutupad nito", ito ang isinasaad ng Ebanghelyo ni San Lucas.  Sa kanyang homiliya, ipinaalala ni Fr Carlo na nararapat na pakinggan ang kwento ng Diyos.  Binigyang diin dito ang halaga ng kwento o pagkukuwento kung saan sinabi n’ya na ito ay nangangailangan ng pag-unawa, pagninilay, pagsasabuhay ng mensahe at higit sa lahat, ng katapatan upang tulad sa ebanghelyo, tayo rin ay maituring na "mapalad" kaya naman ang hamon sa atin ay ang patuloy na pagsikapan na ang ating sariling mga kwento ay naaayon sa kwento ng Diyos.

 

Pagkatapos ng komunyon, nagkaroon ng pag-aalay ng bulaklak sa Mahal na Birheng Maria at ng sama-samang panalangin ng pagtatalaga ng sarili bilang mga katekista.  Binasbasan din ang bagong imahen ni San Lorenzo Ruiz, ganoon din ang mga katekista.

 

Pagkatapos ng Banal na Misa, nagkaroon ng paglalahad ang Research team ng Unibersidad ng Santo Tomas tungkol sa resulta ng isinagawang National Catechetical Survey on the National at Local (Manila) levels. Ipinaliwanag naman ni Mr. Stephen Cuyos ang mga ginagawang paghahanda para sa Taon ng mga Kabataan sa Taong 2019 at ang Tema nito ay "Filipino Youth in Mission: Beloved, Gifted, Empowered".  Ang mga katekista, ay mga youth ministers at katuwang sa paghuhubog sa mga kabataan.

 

Sa ikalawang bahagi ng pagdiriwang, ang lahat ay nagtungo sa San Carlos Auditorium para sa isang natatanging pagtatanghal na inihanda ng CFAM na may pamagat na: KATEKISTA, KWENTO AT KANTA.  Isang pagtatanghal upang ipagdiwang ang Araw ng mga Katekista.  Isang pagtatanghal na nagkukuwento ng buhay ang bawat katekista.  Ikinuwento nila ang kanilang mga gawain sa paaralan, parokya at komunidad.  Ikinuwento ng unang grupo kung paano nila naranasan ang pagtawag ng Diyos, at ano ang naging hamon ng kanilang pagtugon. Ang ikalawang grupo ay nagkwento ng mga karanasan tungkol sa “informal catechesis”.  Ibinahagi naman ng ikatlong grupo ang kanilang gawain sa Alternatibong Katekesis.  At mga karanasang “Beyond Catechetical Borders” ang inilahad ng ikaapat na grupo.  Tunay na makulay ang buhay katekista, punong puno ng hamon ngunit puspos din ng biyaya.  Sa bawat karanasang ito, naroon ang oportunidad ng paglago at paglalim ng pananampalataya.  Ang ma-inspire at maging inspirasyon din sa iba, tulad ni Ka Luring, na isang katekista na nagbigay ng sarili ng buhos at lubos.

 

Sa bawat kwento, nagkaroon din ng pagtatanghal ng mga awitin mula sa mga piling bisitang mang-aawit upang isatinig ang likhang musika ni Fr. Carlo.  Inawit ni Sr. Leah Japos kasama ang CFAM Choir ang “We Are Church”, Ms, Geli Federoso ang “Magnificat”, Sr. Susay Valdez at Mr. Oggie Benipayo ang “Come Love the World with Me”, Fr. Gelo Parlan at Katekista Band ang “Today and Beyond” at Ms. Rosana Robles ang “Nasaan ang Langit, Luring” at ang pangwakas na awit na “Only in Jesus” naman ay inawit ng lahat ng nagtanghal sa pangunguna ni Fr. Gelo at Sr. Leah.  Sa bawat awit ay may mga nakatagong kwento na inilahad ni Fr. Carlo.  Gayundin, ang bawat kwento ng katekista ay isang awit.

 

 

Ang pang-umagang pagtatanghal ay dinaluhan ng mga katekista -full time at volunteers, ng Arkidiyosesis ng Maynila samantalang ang pang-hapon na pagtatanghal naman ay dinaluhan ng mga bisita mula sa mga paaralan at parokya.