KIDS FEST iConnect with J.O.Y – JESUS, OTHERS AND YOU

Bata, bata, paano nga ba ang maging isang bata? Ah! Ito’y isang katanungan ng isang tulad ko na minsan din naging bata at ako ay tunay na mapalad sapagkat sa muli ay nabalikan ko ang aking pagiging bata. Isang Linggong paghahanda para sa KIDS FEST at sa wakas dumating na rin ang takdang araw.  Ika-30 ng Setyembre 2017 sa Manila Cathedral Parochial School, Tayuman ginanap ang pagtitipon ng mga piling mag-aaral mula sa Bikaryato ng Espiritu Santo.  Dalawang daang mag-aaral ang inaasahang dadalo, subalit isangdaan tatlumpu’t tatlo lamang ang tumugon.  Kasama sa mga tumugon ay ang ilang mga guro at magulang na tila aking nabanaagan ay muli ring bumalik sa kanilang pagiging bata dahil bawat laro ay kanila itong pinanonood nang may kasiyahan.  Kaming mga katekista ay maagang dumating upang ihanda ang aming sarili sa pagtanggap sa mga dadalo. Sa una, parang ang mga bata ay nahihiya at ayaw humiwalay sa kanilang mga kamag-aral subalit unti-unti nawala ang hiya dahil naka-konek na sila sa ibang kasamahan na galing sa ibang paaralan.

Ang pagtitipon ay sinimulan sa pagdiriwang ng Banal na Eukaristiya sa pamumuno ni Rev. Padre  Herbert Camacho, Assistant Parish Priest ng National Shrine of St. Michael and the Archangels.  Naging inspirasyon sa lahat ang ibinihagi ni Father na siya ay produkto rin ng pampublikong paaralan at sa katekesis niya natuklasan ang kanyang bokasyon sa pagpapari.

Sinundan ang Banal na Misa ng oryentasyon para sa mga larong kanilang lalahukan, siyempre di mawawala ang sama-samang meryendahan to the max.  Alam namin na ang mga batang ito ay nabusog dahil umakyat silang may mga ngiti sa kanilang labi at tila nag-iipon ng lakas para sa kalahating araw na paglalaro.  Sa pamamagitan ng sampung laro na pinamunuan ng CFAM Youth Animator at sa saliw ng tugtugin mula sa K-POP, ang gym ay  napuno ng tawanan, halakhakan, sigawan, at kahit mga pagod na at pawisan, hindi mo mababanaag ang pagkapagod sa kanilang mga mukha.  Kakaibang laro ang inihanda gaya ng, The narrow Way, Hit the Vice, Pass the Faith, The Miracle of Nain, Tower of Babel, The humble shall be exalted, Trip to Heaven, Blinded by Money, Finding the Sheep at Hindi Kita Malilimutan. Ang mga larong ito ay hanggo sa Banal na Kasulatan na may kanya kanyang kagandahan asal na dala dala.

Ang lahat ay nagpamalas na kailangan talaga ang pagkakaisa, walang iwanan at laging nakakonekta sa isa’t isa upang matapos na mapayapa at maayos ang mga larong kanilang sinalihan.  Ipinaliwanag na sa kanilang paglalaro ay kailangang  ipamalas ang kahalagahan ng palagiang nakakonekta kay  Jesus, sa  kapwa at mismong sa kanilang sarili. Tunay na tayo ay nilikha ng Diyos na may kasama, kaya nga walang kompetisyon na nangyari kundi naipamalas ng isa’t isa na ang bawat isa ay mahalaga at may magagawa.

Ang mga bata ay tila walang kapaguran sa paglalaro. Tunay na naghari ang mga ngiti sa kanilang mga labi, sigawan, tawanan at siyempre pa nga ang kasiyahan na mababanaag  mo sa kanilang mga mukha para sa susunod nilang laro.  Yan ang  bata, simple, tunay at punung-puno ng sigla.  Subalit ang lahat ay may katapusan, natapos man subalit mayroong silang tatlong natutunan, 2 hamon at isang pangako na kanilang sisikaping gawin pagdating nila sa kanilang tahanan , paararalan at maging sa parokya na kanilang kinabibilangan.

Nagsimula sa Panalangin at nagtapos din ito sa panalangin.  Ang 133 mga bata ay umuwing masigla at handang isabuhay ang kanilang mga natutuhan sa kalahating araw na  paglalaro kasama si Jesus at ang kapwa nila bata.  Salamat sa CFAM Staff and Coordinators sa pamumuno ng aming butihing Minister si Fr. Carlo Magno Marcelo, Salamat sa mga Kura-paroko ng mga parokya sa aming Bikaryato, kay Fr. Nola Que, na nagpahiram ng lugar kung saan idinaos ang pagtitipon na ito.  Salamat sa mga katekistang buhat pa sa iba’t ibang Area at siyempre pa, salamat din sa mga kasamahan kong katekista buhat sa Bikaryato ng Espiritu Santo sa pamumuno ng aming masipag at masayahing Coordinator na si Ms. Priscilla R. Toong.

Maraming salamat Panginoon, dahil muli kami’y Iyong pinalakas sa saliw ng mga tawanan ng mga batang ipingakatiwala Mo po sa amin.  Salamat, salamat O Dios, tunay nga na wala kaming magagawa kung kami ay hiwalay sa Iyo tulad ng iyong tinuran  mula kay  San Juan 15:5  “Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sangga.”

----------

Maritel C. Reprado