News

October 03, 2017
“Ako nga ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga.” - Juan 15:5
December 15, 2016
Noong nakraang ika-15 ng Disyembre, 2016 ang mga Katekista ng Arkidiyoseis nang Maynila ay nagkaroon ng tau