Kuwentong Nagbabago

KUWENTONG NAGBABAGO Theme Song
Episode 1: ANG MAGKAPATID
Episode 2: NOAH
Episode 3: ANG PANGAKO NG DIYOS KAY ABRAHAM
Episode 4: ANG PANANAMPALATAYA NI ABRAHAM
Episode 5: ANG LOVE STORY NINA ISAAC AT REBECCA