Called to Love

Isang di malilimutang recollection ang ginanap sa Parish of the Our Lady of the Abandoned noong Abril 7, 2022 para sa mga nasa ika-anim na baitang ng Plainview Elementary School.  Ang recollection ay pinangunahan ni Rev. Fr. Elmar Orit, MSP.  Ito ay may temang “Called to Love” kung saan ipinaalala sa mga bata ang kanilang halaga sa mata ng Diyos.  Kasamang dumalo upang pumatnubay ang mga guro, mga katekista at coordinator na si Sir Leo Asuncion.