Videos

Episode 1. Katekidz: O Diyos Ama, Ang Powerful Mo!
Episode 2. Katekidz: Wow Buhay! Gift ni God sa Akin!
Episode 3. Katekidz: Palagi Kong Kasama si God!
Episode 4. Katekidz: Happy Ako, Kasi Kasama Kita!
Episode 5. Katekidz: Lodi Ko Mga Saints!
Episode 6. Katekidz: Blessing Ko sa Binyag, New Life!
Episode 7. Katekidz: Jesus, My Superhero!
Episode 8. Katekidz: Tayo’y isang Sambayanan (Simbahan)
Episode 9. Katekidz: Hesus, Darating Sa Atin!
Episode 10. Katekidz: Jesus, Greatest Gift ni God sa Atin.
Episode 11. Katekidz: Jesus, Diyos na naging Tao
Episode 12. Katekidz: Christmas Special, Katekidz Show
Episode 13. Katekidz: Jesus, Anak ng Diyos, Isinilang ni Maria
Episode 14. Katekidz: Jesus, Masunuring Anak
Episode 15. Katekidz : Si Jesus ang Mapagmahal kong BFF
Episode 16. Katekidz : Jesus, Ipinakilala Ang God, As Our Father
Episode 17. Katekidz : Jesus Ang Mabuting Guro
Episode 18. Katekidz : Kuwaresma
Episode 19. Katekidz : Si Hesus ay Maawain at Mapagpatawad
Episode 20. Katekidz : Nais ni Jesus na tayo ay Humingi ng Tawad at Magpatawad
Episode 21. Katekidz: Sakramento ng Pakikipagkasundo
Episode 22. Katekidz: Pari: Binigyan ni Jesus ng Kapangyarihang Magpatawad ng mga Kasalanan
Episode 23. Katekidz: Ave Maria, Pinagpala sa Babaeng Lahat
Episode 24. Katekidz: Hesus, Namatay upang tayo ay Mabuhay
Episode 25. Katekidz: Jesus is Alive!
Episode 26. Katekidz: Banal na Eukaristiya: Itinatag ni Hesus
Episode 27. Katekidz: Sa Banal na Eukaristiya Ibinigay ni Jesus ang Kanyang Buhay
Episode 28. Katekidz: Sa Banal na Eukaristiya, Nakakaisa Natin Si Jesus
Episode 29. Katekidz: Ipagdiwang ang Banal na Eukaristiya Kasama ni Maria
Episode 30. Katekidz: Banal na Eukaristiya, Daan sa Buhay na Walang Hanggan
Episode 31. Katekidz: Holy Spirit, Greatest Gift ng Diyos Ama at ni Jesus
Episode 32. Katekidz: Espiritu Santo, Gabay ko sa Pagiging Kristiyano
Episode 33. Katekidz: Banal na Santatlo, Huwaran ng Pagkakaisa ng Simbahan
Episode 34. Katekidz: Ang Banal na Aklat
Episode 35. Katekidz: Konsensya
Episode 36. Katekidz: Jesus, Nagbigay ng Dalawang Dakilang Utos
Episode 37. Katekidz: Ibigin Mo ang Diyos Higit sa Lahat
Episode 38. Katekidz: Ikalawang Utos ng Diyos: Igalang ang Pangalan ng Diyos
Episode 39. Katekidz: Ipangilin natin ang Araw ng Linggo, Ipagdiwang ang Banal na Eukaristiya
Episode 40. Katekidz: Ika-apat na Utos ng Diyos: Igalang Mo ang Iyong Ama at Ina