Videos

Unang linggo sa Panahon ng Adbiyento (B)
Dakilang Kapistahan ng Kristong Hari (B)
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)