Videos

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (K)
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birheng Maria (K)
Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo (K)
Linggo ng Pentekostes (K)
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (K)
Ika-5 Linggo sa Panahon ng Kwaresma (K)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Kwaresma (K)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Kwaresma (K)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Kwaresma (K)
Unang Linggo sa Panahon ng Kwaresma (K)
Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Kapistahan ng Panginoong Hesus, ang Banal na Sanggol (K)
Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (K)
Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon (K)
Kapistahan ng Banal na Mag-anak (K)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)
Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)