Videos

Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (B)
Ang Dakilang Kapistahan ng Pag-aakyat sa Langit sa Mahal na Birheng Maria