Videos

Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Franciscano
Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Heswita
Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Dominicano
Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Augustinian Recollect
Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Order of Saint Clare
Mga Unang Misyonero sa Pilipinas at ang kanilang Kontribusyon: Order of Friars Minor Capuchins
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: Eucharistic Congresses
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: Plenary Council of the Philippines
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: 4th World Meeting of Families
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: First Papal Visit in the Philippines (Pope Paul VI)
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: Second Papal Visit (Beatification of Blessed Lorenzo Ruiz)
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: Third Papal Visit (10th World Youth Day)
Mga Lokal at Pandaigdigang Katolikong Kagananpan na ginanap sa Pilipinas: Fourth Papal Visit: (Pope Francis)
Ang Kabanalan ng mga Pilipinong Katoliko: Blessed Justo Ukon Takayama
Ang Kabanalan ng mga Pilipinong Katoliko: Venerable Mother Consuelo Barcelo y Pages, OSA
Ang Kabanalan ng mga Pilipinong Katoliko: Venerable Aloysius Schwartz
Ang Kabanalan ng mga Pilipinong Katoliko: Venerable Maria Beatriz del Rosaryo Arroyo
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora del Patrocino de Boljoon
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de Loreto
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de Salambao
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de La Caridad de Bantay
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de La Inmaculada Concepcion de Pasig
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de La Rosa
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora del Buen Suceso
Mga Imahe ni Maria sa Pilipinas: Nuestra Señora de Aranzazu
Flores de Maria Culmination 2022