KUMPILAN, NAIPAGDIWANG MATAPOS ANG 2 TAON

Pagkatapos ng dalawang taong paghihintay mula ng kumalat ang covid 19 virus sa ating bansa ay muli na namang naipagdiwang ang Sakramento ng Kumpil sa Our Lady of the Airways Parish.  Pitumpu’t-walong (78) mga mag-aaral mula sa Rivera Elementary School ang nakumpilan noong ika-8 ng Mayo, 2022 sa pangunguna ni Rev. Fr. Sonny De Claro.

Ito ang mahalagang mensahe ni Fr. Sonny sa mga kinumpilan: “Espiritu Santo ang dahilan kung bakit naiintindihan at naririnig natin ang Salita ng Diyos. Katulad ito ng mikropono, pero kapag wala akong mikropono, hindi nyo maririnig at maintindihan ang sinasabi ko. Ganyan kahalaga ang Espiritu Santo sa buhay natin."

Sa pagtutulungan ng mga katekista ng Bikaryato ng Santa Clara de Montefalco maluwalhating naisakatuparan ang Sakramento ng Kumpil.