School Year 2022-2023

Matapos ang dalawang taon na pamamalagi sa mga tahanan ng mga mag-aaral para sa online classes ay muli na namang nagbukas ang taon pampaaralan 2022-2023.  Sa pagkakataong ito ay hindi na virtual kundi face to face class instructions na.  Kaya naman ang mga katekista ng Archdiocese of Manila ay balik paaralan na rin.

Kasabay ng unti-unting pagluwag ng health protocols sanhi ng Covid 19, nagsimula na sa pagbisita sa mga paaralan at pagkuha ng catechesis schedule ang ating mga katekista at balik na rin sa pagtuturo sa mga pampublikong paaralan sa Maynila.

Regular na rin ang buwanang misa at puspusang paghahanda para sa First Communion at Kumpil ng ating mga mag-aaral.

Tunay ngang walang makapipigil sa ating mga katekista na ipalaganap ang Mabuting Balita ng Panginoon sa loob at labas man ng ating mga paaralan.