Videos

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGHAHARI NG PANGINOONG HESUKRISTO SA SANLIBUTAN (A)
Ika- 33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 32 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 31 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 28 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 25 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 20 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-19 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (A)
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-Banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (A)
Dakilang Kapistahan ng Tatlong Persona sa Isang Diyos (A)
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes (A)
Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon (A)
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-2 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Dakilang Kapistahan ng Pagapakita ng Panginoon (A)
Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos (A)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)