Videos

Dakilang Kapistahan ng Paghahari ng Panginoong Hesukristo sa Sanlibutan (K)
Ika-33 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-32 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-31 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-30 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-28 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-27 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-25 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-23 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-22 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-21 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-20 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-18 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (K)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo (K)
Linggo ng Pentekostes (K)
Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon (K)
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay (K)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (K)
Ika-5 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay (K)
Ika-4 na Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay (K)
Ika-3 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay (K)
Ika-2 Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay (K)
Unang Linggo ng Apatnapung Araw na Paghahanda sa Pasko ng Pagkabuhay (K)
Ika-8 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (K)
Kapistahan ng Panginoong Hesus, ang Banal na Sanggol (K)
Kapistahan ng Pagbibinyag sa Panginoon (K)
Dakilang Kapistahan ng Pagpapakita ng Panginoon (K)
Kapistahan ng Banal na Mag-anak (K)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)
Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (K)