Videos

DAKILANG KAPISTAHAN NG PAGHAHARI NG PANGINOONG HESUKRISTO SA SANLIBUTAN (A)
Ika- 33 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 32 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 31 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 30 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 29 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 28 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 27 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 26 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 25 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 24 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-23 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-22 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-21 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 20 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika- 19 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Kapistahan ng Pagliliwanag sa Bagong Anyo ng Panginoon (A)
Ika-17 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-16 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-15 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-14 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-13 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-12 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-11 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Dakilang Kapistahan ng Kabanal-Banalang Katawan at Dugo ng Panginoon (A)
Dakilang Kapistahan ng Banal na Santatlo (A)
Dakilang Kapistahan ng Pentekostes (A)
Dakilang Kapistahan ng Pag-akyat sa Langit ng Panginoon (A)
Ika-6 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Ika-2 Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon (A)
Linggo ng Palaspas ng Pagpapakasakit ng Panginoon (A)
Ika-5 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Kuwaresma (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Kuwaresma
Ika-7 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-6 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-5 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-4 na Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Ika-3 Linggo sa Karaniwang Panahon (A)
Kapistahan ng Panginoong Hesus, Ang Banal na Sanggol (A)
Dakilang Kapistahan ng Pagapapakita ng Panginoon (A)
Dakilang Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos (A)
Dakilang Kapistahan ng Pasko ng Pagsilang ng Panginoon (A)
Ika-4 na Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Ika-3 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginooon (A)
Ika-2 Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)
Unang Linggo sa Panahon ng Pagdating ng Panginoon (A)