MGA ALAALA SA SAKRAMENTO NG BINYAG
BINYAG KIT
Kalimitan na isinasawalang halaga ng nakararami ang isa sa pinakamahalagang araw ng ating buhay-Kristiyano - ang araw ng ating “Binyag”. Kaugnay nito, malimit na isinasantabi natin ang mga gamit o sakramental na naging bahagi ng napakahalagang araw na ito, na kung titignan ay may mahalagang isinisimbulo sa ating pagpasok sa buhay-Kristiyano. Kaya naman, ang “Binyag Kit” o Mga Alaala sa Sakramento ng Binyag ay tulong upang patuloy na maalala, balikan at angkinin ang mahalagang araw ng pagdiriwang ng Sakramento ng Binyag.