TRELLIS
GABAY NA KATEKESIS PARA SA MGA
SAKRAMENTO NG PANIMULANG PAGPASOK NG KRISTIYANO

 

Ang Trellis na isinatagalog sa salitang “balag” o “sala-sala” ay karaniwang gamit na pantulong sa pagpapalago ng halaman.
Ito ay nagsisilbing kapitan ng isang umuusbong na halaman upang ito ay lumago at mamunga. Sa ganitong paglalarawan
inihahalintulad ang hangarin ng Gabay na Katekesis para sa mga Sakramento ng Panimulang Pagpasok ng Kristiyano. Nais ng munting aklat na ito na maging gabay upang matulungan ang mga magulang, katekista at
maging ang mga bata at kabataan upang lumago sa pananampalataya sa pamamagitan ng isang maayos,
mulat at makabuluhang pagdiriwang ng mga Sakramento ng Simbahan.